Rafeldsneyti framleitt á Grundartanga

Samningur um gerð skýrslu um rafeldsneyti undirritaður hjá Elkem þann 20. júní 2020.
Samningur um gerð skýrslu um rafeldsneyti undirritaður hjá Elkem þann 20. júní 2020.

Samningur undirritaður milli Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og Þróunarfélags Grundartanga um þróun og framleiðslu á rafeldsneyti


Lykilatriði:

  • Rafeldsneyti er umhverfisvænt eldsneyti og byggir á þekktri tækni (Fisher Tropsch)
  • Nýnæmi verkefnisins felst í því að framleiða vetni með endurnýjanlegri raforku og
    glatvarma ásamt því að nýta koldíoxíð sem þegar er til staðar i vistkerfinu.
  • Kolefni úr útblæstri iðnfyrirtækja á Grundartanga, verði fangað ásamt nýtingu glatvarma
    frá þeirri starfsemi og umframorku í raforkukerfinu 
  • Markmið að draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda, efla orkuskipti og nýsköpun

Í dag undirrituðu Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og Ólafur Adolfsson stjórnarformaður Þróunarfélags Grundartanga samstarfssamning um þróun á framleiðslu rafeldsneytis á Grundartanga. Samningurinn hljóðar upp á 50 mkr. styrk ríkisins við verkefnið sem unnið verður undir stjórn Þróunarfélagsins. Verkefnið fellur vel að loftslagsmarkmiðum Íslands en einnig þróun í orkumálum og atvinnusköpun. Vonir standa til að verkefnið geti skapað umtalsverð verðmæti á komandi árum en það er hluti af uppbyggingu nýsköpunar- og þróunarklasa á Grundartanga.

Verkefnið gengur út á að fanga kolefni frá útblæstri iðnfyrirtækja á Grundartanga, notkunar á glatvarma og nýtingu endurnýjanlegrar umframorku í raforkukerfinu. Um er að ræða rannsóknar- og þróunarverkefni sem byggir á nýnæmi varðandi notkun á endurnýjanlegri raforku ogvarma til að framleiða tilbúið eldsneyti úr vetni og koldíoxíð (CO2).

Lokamarkmið verkefnisins er að koma upp í áföngum starfsemi sem dregur verulega úr kolefnisspori Íslands með framleiðslu á kolefnishlutlausu rafeldsneyti sem nýta má til að
knýja hefðbundna brunahreyfla samgöngutækja, án breytinga, sem kemur í stað jarðefnaeldsneytis.

Fyrirséð er að núverandi innviðir við geymslu, dreifingu og afgreiðslu eldsneytis muni nýtast og að hið nýja rafeldsneyti muni því falla vel að gildandi regluverki og starfsleyfum. Ekki þurfi því að ráðast í miklar innviðafjárfestingar samhliða þessu verkefni.

Verkefnið byggir á svokallaðri Fischer Tropsch tækni en nýnæmi aðferðarinnar felst í því að framleiða vetni með endurnýjanlegri raforku og glatvarma ásamt því að nýta koldíoxíð sem þegar er til staðar i vistkerfinu.

Áhrif á kolefnislosun Íslands verða umtalsverð ef rafeldsneyti verður framleitt hér á landi í stórum stíl og því um mikilvægt verkefni að ræða út frá losunar skuldbindingum Íslands.

Verkefnið er liður í því að gera Ísland að kolefnishlutlausu samfélagi, bæta orkunýtni, nýta umframorku í raforkukerfinu, minnka losun gróðurhúsalofttegunda, auka hlutfall
endurnýjanlegra orkugjafa, efla orkuskipti, stuðla að grænni nýsköpun og efla rannsóknar- og þróunarstarf. Verkefnið snýr jafnframt að þróun nýrrar tækni með möguleika á útflutningi á þeirri tækni til annarra landa.

Staðsetning verkefnisins á Grundartanga kemur til þar sem á því svæði er aðgangur að þeim efnisstraumum sem verkefnið þarfnast, þ.e. koldíoxíð og glatvarmi frá iðnaðarstarfsemi á svæðinu, gott aðgengi að endurnýjanlegri umfram raforku og afar góð hafnaraðstaða.

Vonir standa til þess að verkefnið marki byrjun uppbyggingarskeiðs á Grundartanga sem grundvallað verði á nýsköpun, umhverfisvænum lausnum, verðmætasköpun og klasasamstarfi öflugra fyrirtækja, stofnana og opinberra aðila.

Nánari upplýsingar veitir: 
Ólafur Adolfsson
Stjórnarformaður Þróunarfélags Grundartanga
olafur@grundartangi.is
s. 8975059