Grundartangi grænn iðngarður

Þróunarfélag Grundartanga vinnur nú að því að þróa Grundartangasvæðið sem grænan iðngarð með hringrásarhugsun að leiðarljósi. Í því felst að mótuð verði fyrirmyndar sjálfbærniumgjörð fyrir svæðið og unniðað uppbyggingu hringrásarhagkerfis með bættri fjölnýtingu auðlinda og innviða.
 

 

Skilgreining og einkenni

 

 

Mögulegur ávinningur

 • Minni notkun hráefna, s.s. vatns, orku, efna
 • Minni úrgangur vegna aukinnar hringrásar
 • Minni losun gróðurhúsalofttegunda og mengunar
 • Betri stýring umhverfis-, félagslegra- og fjárhagslegra áhætta
 • Ný góð störf
 • Aukin heilsa og öryggi starfsfólks
 • Betri aðgangur að tækni
 • Betri aðgangur að fjármagni
 • Með stýringu garðsins næst bætt starfsemi einstaka fyrirtækja
 • Aukin seigla samfélags og fyrirtækja
 • Sameiginleg framsetning viðskiptahagsmuna
 • Lækkaður rekstrarkostnaður og bætt ferli skilvirkni og framleiðni

 

Helstu einkenni iðngarðs er að hann nær yfir ákveðið svæði þar sem er sameiginlegt skipulag og framtíðarsýn, ásamt sameiginlegri stýringu á framfylgni á sýn garðsins.

Alla jafna, er hægt að skilgreina græna iðngarða sem iðngarð sem styður við sjálfbærni með því að innleiða félagsleg, efnahagsleg og umhverfisleg sjónarmið í skipulagningu, stýringu og framkvæmd. Með hringrásarhugsun er lögð áhersla á fullnýtingu auðlindastrauma sem falla til innan svæðisins.

Hægt er að nálgast kynningu um Grænan Hringrásargarð á Grundartanga hér að neðan.

Umhverfisvöktun

Umfangsmikil umhverfisvöktun fer fram árlega fyrir iðnaðarsvæðið á Grundartanga. Umhverfisvöktunaráætlunin er samþykkt af Umhverfisstofnun og allar rannsóknir framkvæmdar af óháðum aðilum. Niðurstöður umhverfisvöktunar fyrir árið 2020 leiða í ljós að öll viðmiðunarmörk sem sett eru í starfsleyfum og reglugerðum eru uppfyllt.

Hægt er hægt að nálgast samantekt umhverfisvöktunar 2019 og 2020 hér fyrir neðan.

 

SAMANTEKT UMHVERFISVÖKTUNAR 2019

Samantekt umhverfisvöktunar 2020

 

Sjálfbærniumgjörð

Framkvæmd var mikilvægisgreining sem tekur á ólíkum þáttum þeirrar starfsemi innan Grundartangasvæðisins með tilliti til sjálfbærni.  Hér má sjá helstu niðurstöður greiningarinnar.

 

 

Ál- og málmframleiðsla

 

Matvælaframleiðsla

 

Þjónustufyrirtæki

 

 

 

Hringrásarhagkerfi Grundartanga

Myndin hér á eftir lýsir virðiskeðju hringrásarhugsunar á Grundartanga.

 

UFS (e. ESG)

Umhverfismál

Loftslagsbreytingar

Áhrif svæðisins á loftslagsbreytingar og áhrif loftslagsbreytinga á svæðið

Loftmengun

Áhrif fyrirtækjanna á svæðinu á loftgæði svæðisins og nærsamfélags

Auðlindanotkun

Notkun tæmandi auðlinda í rekstri fyrirtækjanna á svæðinu

Umhverfismál innan virðiskeðjunnar

Umhverfisáhrif aðal hráefni og söluvöru utan fyrirtækisins

 

Félagslegir þættir

Nær samfélagið

Samskipti og velþóknun nær samfélags

Heilsa og öryggi

Líkamleg og andleg heilsa starfsfólks, ásamt öryggismálum á vinnustöðum

Félagslegir þættir innan virðiskeðjunnar

Félagslegir þættir aðal hráefni og söluvöru utan fyrirtækisins

Mannauðsmál

Starfsmannamála, þjálfun, kjarasamningar og samsetning starfsfólks

 

Stjórnarhættir og efnahagslegir þættir

Yfirsýn og stjórnun

Stjórnun svæðisins og fyrirtækjanna á svæðinu og yfirsýn yfir áhættur

Samskipti við hagaðila

Skýr og góð samskipti við hagaðili

Viðskiptasiðferði

Siðgæði fyrirtækjanna á svæðinu og spillingarmál

Fjölmennur vinnustaður

Svæðið er stórt og mikilvægt vinnusvæði fyrir nærsamfélög

Stuðningur við lítil og meðalstór fyrirtæki

Fjölmörg lítil og meðalstór fyrirtæki sinna þjónustu á svæðinu við stærri fyrirtæki

Virðisauki fyrir samfélagið

Mikil verðmætasköpun á sér stað á svæðinu og eru tækifæri til þess að auka það.